HOTOT'S DIZEL DORIZ
"Doriz"

HD-A & AD-Ua
MH för ung

Reg: S-48428/2009
Äg: Peter Holländare, Göteborg


Foto:Peter Holländare


Foto: Peter Holländare

Foto: Peter Holländare

 

   
   

 

 

7 veckor

6 veckor

5 veckor

4 veckor

3 veckor

2 veckor

1 vecka

2 dagar